Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0016-C0001
Номер на проект: РД-08-20/21.01.2009 г.; РД-08-682/14.11.2012 г.
Наименование: Подготовка на тръжни документи и оценка на предложения по поръчки/проекти по Приоритетна ос „Техническа помощ”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.01.2009
Начална дата: 21.01.2009
Дата на приключване: 14.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подготовка на тръжни документи и оценка на предложения по поръчки/проекти по Приоритетна ос „Техническа помощ”
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 000 BGN
Общ бюджет: 27 371 BGN
БФП: 27 371 BGN
Общо изплатени средства: 27 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 44 557 BGN
2010 - 17 186 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 874 BGN
2010 - 14 608 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 684 BGN
2010 - 2 578 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 106 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз