Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане и развитие на Клъстер в областта на електрохимичните технологии
Бенефициент: "Електрохимични технологии" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане и развитие на Клъстер в областта на електрохимичните технологии
Дейности: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски
Наем на офис
Разходи за офис консумативи
Режийни разходи
Организаране на обучения
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Популяризиране името (марката) на клъстера
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
Изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери
Участия в национални и международни изложения и панаири свързани с популяризиране дейността на клъстера
Разработване на проучвания и стратегии
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 367 BGN
Общ бюджет: 252 441 BGN
БФП: 200 071 BGN
Общо изплатени средства: 177 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 92 910 BGN
2015 84 281 BGN
177 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 973 BGN
2015 71 639 BGN
150 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 936 BGN
2015 12 642 BGN
26 579 BGN
Финансиране от бенефициента 58 866 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Разработена електрохимична технология за стационарни отоплителни системи.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз