Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0008-C0001
Номер на проект: РД-08-384/06.10.2008 г
Наименование: Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи на служителите в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ), свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещения в страни-членки на ЕС
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 06.10.2008
Начална дата: 06.10.2008
Дата на приключване: 28.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи на служителите в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ), свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещения в страни-членки на ЕС
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Астрал Холидейз" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 000 BGN
Общ бюджет: 32 031 BGN
БФП: 32 031 BGN
Общо изплатени средства: 32 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 627 BGN
2010 - 5 596 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 31 983 BGN
2010 - 4 756 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 644 BGN
2010 - 839 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз