Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0211-C0001
Номер на проект: ДО3-271/31.05.2014
Наименование: Премахване на бариерите и създаване на мост между етноси и поколения
Бенефициент: Фондация "ДАР-2004"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е интеграция на учениците от етнически малцинства в 136 ОУ „Любен Каравелов” чрез осигуряване на подходящи условия и ресурси и засилване на мотивацията им за включване в образователния процес
Дейности: Дейност 1 Овладяване на книжовен български език
Дейност 2* Следобедно обучение на ученици от 5-те класове
Дейност 3 Лятно училище за ученициту от 1 до 4 клас
Дейност 4* Школа за социални умения за комуникация и реализация - 5-8 класове
Дейност 5 Консултативен кабинет и училище за родители
Дейност 6 Вокална група "Музикална стълбица" и танцова формация "Етно-136"
Дейност 7 Ателие Керамика
Дейност 8 Ателие по билкарство и здравословен начин на живот
Дейност 9 Информиране и публичност
Дейност 10 Секции Спорт
Дейност 11 Обучение за педагогическите специалисти
Дейност 12 Управление на проекта
Партньори
Партньори:
136 Oсновно училище "Любен Каравелов", гр. София
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 777 BGN
Общ бюджет: 198 120 BGN
БФП: 198 120 BGN
Общо изплатени средства: 202 286 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 355 BGN
2014 158 931 BGN
2015 0 BGN
202 286 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 852 BGN
2014 135 091 BGN
2015 0 BGN
171 943 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 503 BGN
2014 23 840 BGN
2015 0 BGN
30 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз