Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0216-C0001
Номер на проект: ДО1-4461/17.09.2013
Наименование: Мултиклуб "Една земя - една сцена"
Бенефициент: Средно общообразователно училище „Васил Левски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на условията за равен достъп до качествено образование чрез засилване на мотивацията за участие в учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности на деца и ученици от етническите малцинства
Дейности: Дейност 1 Огласяване и запознаване на Крумовградската общественост с дейностите на проекта
Дейност 2 Реновиране и оборудване на помещения за дейностите на проекта
Дейност 3 Разработване на програми за занятия с учениците в предвидените осем ателиета
Дейност 4 Обучителни дейности с целевата група на учителите за работа в мултикултурна среда
Дейност 5 Обучителни дейности с целевата група на учениците - консултации, екскурзии, тренинги
Дейност 6 Празнично-развлекателни дейности за интеграция по случай патронния празник на училището, пролетен концерт
Дейност 7 Разработване и отпечатване на материали на хартиен и електронен носител
Дейност 8 Публична заключителна конференция
Дейност 9* Входно и изходно блиц-проучване на мнението на учениците, учителите и родителите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД
"Торре травел" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 085 BGN
Общ бюджет: 100 702 BGN
БФП: 100 702 BGN
Общо изплатени средства: 100 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 017 BGN
2014 35 383 BGN
2015 42 289 BGN
100 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 565 BGN
2014 30 075 BGN
2015 35 946 BGN
85 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 453 BGN
2014 5 307 BGN
2015 6 343 BGN
15 103 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз