Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0004-C0001
Номер на проект: ДОПТ-2/13.02.2009 г.
Наименование: Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Пловдив-Бургас”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2009
Начална дата: 13.02.2009
Дата на приключване: 27.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Пловдив-Бургас”
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Инфрам" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 525 BGN
Общ бюджет: 111 941 BGN
БФП: 111 941 BGN
Общо изплатени средства: 111 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 958 BGN
2010 63 263 BGN
2011 16 613 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 892 BGN
111 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 264 BGN
2010 53 773 BGN
2011 14 121 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 008 BGN
95 150 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 694 BGN
2010 9 489 BGN
2011 2 492 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 884 BGN
16 791 BGN
Финансиране от бенефициента 8 692 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно задължителния обхват, посочен в чл. 142 ал.4,5,6 и 8 и изискванията на чл.169 от ЗУТ
Индикатор 2 Извършени дейности (за страна - Възложител) по съгласуване и одобрение на техническите проекти и издаването на разрешение за строеж от съответните компетентни органи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз