Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0014-C0001
Номер на проект: РД-08-450/18.11.2008 г.
Наименование: Провеждане на Четвърто, извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2008
Начална дата: 18.11.2008
Дата на приключване: 15.03.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Провеждане на Четвърто, извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 776 BGN
Общ бюджет: 5 776 BGN
БФП: 5 776 BGN
Общо изплатени средства: 5 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 776 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 910 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 866 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
866 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз