Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0013-C0001
Номер на проект: РД-08-444/13.11.2008 г.
Наименование: Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2008
Начална дата: 13.11.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 739 628 BGN
Общ бюджет: 318 191 BGN
БФП: 318 191 BGN
Общо изплатени средства: 318 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 318 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 147 357 BGN
2009 235 367 BGN
2010 - 39 995 BGN
2011 - 24 539 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
318 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 270 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 125 254 BGN
2009 200 062 BGN
2010 - 33 995 BGN
2011 - 20 858 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
270 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 104 BGN
2009 35 305 BGN
2010 - 5 999 BGN
2011 - 3 681 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 729 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнителни месечни възнаграждения изплатени по проекта в периода 01.09.2008 г. - 01.09.2009 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз