Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност и зелена икономика в Рекламна агенция "КИВИ" ООД"
Бенефициент: Рекламна агенция Киви ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност и зелена икономика в Рекламна агенция "КИВИ" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Диверсификация на продукцията чрез въвеждане на ново основно енергоефективно технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Строително-монтажни работи, пряко свързани и необходими за въвеждането на новото енергоефективно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Подготовка на финален технически и финансов отчет по проекта
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 966 BGN
Общ бюджет: 286 525 BGN
БФП: 139 966 BGN
Общо изплатени средства: 139 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 139 966 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 971 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 971 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 995 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 995 BGN
Финансиране от бенефициента 146 559 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въвждане на нови енергоспестяващи технологии за печат
Индикатор 4 Повишаване на производствения капацитет на рекламни и печатни изделия
Индикатор 5 Увеличаване приходите от печатни и рекламни изделия
Индикатор 6 Диверсификация на продуктите
Индикатор 7 Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно
Индикатор 8 Разкриване на нови работни места по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз