Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ехографски апарат и подмяна на осветлението в груповата практика"
Бенефициент: ГПИСМП "ДМГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ехографски апарат и подмяна на осветлението в груповата практика"
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлотация на ехографски апарат
Доставка на осветителни тела
Визуализация
Енергиен одит
Отчитане и верификация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 130 BGN
Общ бюджет: 60 325 BGN
БФП: 24 130 BGN
Общо изплатени средства: 24 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 130 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 510 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 510 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 619 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 619 BGN
Финансиране от бенефициента 36 195 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Намаляване разходите на практиката в ГПИСМП "ДМГ" ООД
Индикатор 5 Увеличаване броя на пациентите в ГПИСМП "ДМГ" ООД
Индикатор 6 Увеличаване на диагностичните възможности (диагностични групи)
Индикатор 7 Създадени инвестиции в ГПИСМП "ДМГ" ООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз