Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0617-C0001
Номер на проект: ESF-1203-09-12006
Наименование: Създаване на магазин за детски стоки в гр. Стара Загора
Бенефициент: СТАНТО ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: 1. Да бъдат подпомогнати безработни лица при стартиране на самостоятелна стопанска дейност, чрез създаване на собствени предприятия в сферата на търговията .
Дейности: Дейност 1: Стартиране на проекта Създаване на сметка в която да постъпват парични средства от финансирането на проекта от Агенция по заетостта и разплащането на разходите описани в бюджета на проекта.
Дейност 2: Наемане на екип за управление Наемане на ръководител на проекта Наемане на счетоводител
Дейност 3: Наемане на помещение Магазин за работа на фирмата
Дейност 4: Поставяне на рекламна табела Да се рекламира дейността на фирмата и визуализира.
Дейност 5: Закупуване на стопански инвентар и машини Закупуване на ; компютри и хардуер баркод четец , фискален принтер касов сейф касов модул стол стилажи промоционална маса канално пано манекени
Дейност 6: Наемане на персонал Да се проведе интервю с всички желаещи за назначаване на работа , като се спазят хоризонталните принципи заложени при изпълнението на проекта . (свързана с разходи за трудови възнаграждения и осигуровки).
Дейност 7: Закупуване на материали Снабдяване с материали за дейността на фирмата
Дейност 8: Закупуване на консумативи Снабдяване с консумативи за дейността на фирмата
Дейност 9: Финализиране и отчитане на всички дейности по проекта. Проверка и отчитане на всички финансови дейности, свървани с изпълнението на проекта. Отчитане на извършените дейности и паричните потоци пред агенция по заетоста.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Алфа Визия" ЕООД
"НИКТОН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 106 BGN
Общ бюджет: 14 034 BGN
БФП: 14 034 BGN
Общо изплатени средства: 14 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 821 BGN
2014 10 213 BGN
2015 0 BGN
14 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 248 BGN
2014 8 681 BGN
2015 0 BGN
11 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 573 BGN
2014 1 532 BGN
2015 0 BGN
2 105 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз