Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0017-C0001
Номер на проект: Д01-4212/18.07.2013
Наименование: "Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука"
Бенефициент: Институт по полимери БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да стимулира развитието и надграждането на научния потенциал на младите учени, докторанти и постдокторанти, ангажирани в приоритетни области на полимерната наука в съответствие с изискванията за изграждане на икономика, основана на знанието, да ги мотивира и да създаде условия за пълноценната им изява и реализация, предпоставка за устойчиво кариерно развитие
Дейности: Изпълнение на дейност 8: Доставка на информационни продукти
Изпълнение на дейност 4: Специализация във водещи европейски научни центрове
Изпълнение на дейност 5:* Организиране на младежка школа
Изпълнение на дейност 7: Подобряване на материалната база.
Подготовка на дейност 5:* Организиране на младежка школа
Изпълнение на дейност 9: Управление и координация на проекта
Изпълнение на дейност 3: Участия в национални и международни конференции
Изпълнение на дейност 2 Стимулиране на докторантите в целевата група
Изпълнение на дейност 1: Подпомагане при подготовката на научни публикации и дисертационни трудове и подкрепа за провеждане на научни изследвания
Изпълнение на дейност 6: Организиране на постерна сесия
Подготовка на дейност 6: Организиране на постерна сесия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФОТ ООД
Лабимекс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 269 407 BGN
Общ бюджет: 177 465 BGN
БФП: 177 465 BGN
Общо изплатени средства: 107 629 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 880 BGN
2014 0 BGN
2015 53 749 BGN
107 629 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 798 BGN
2014 0 BGN
2015 45 687 BGN
91 485 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 082 BGN
2014 0 BGN
2015 8 062 BGN
16 144 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз