Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0084-C0001
Номер на проект: ДОПТ-23/25.07.2013 г.; ДОПТ-19/14.08.2014 г.
Наименование: Техническа помощ за нуждите на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за периода 2013-2014 г.
Бенефициент: Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2013
Начална дата: 25.07.2013
Дата на приключване: 14.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на ефективна и качествена работа на всички структурни звена в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ при подготовката, изпълнението и контрола на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт”.
Дейности: 1.Наемане на офис площи
3. Закупуване на компютърно и периферно оборудване
2.Закупуване на мебели и офис оборудване
4. Закупуване на лицензи за общи и специализирани софтуерни продукти
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Вюпойнт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 251 BGN
Общ бюджет: 145 001 BGN
БФП: 145 001 BGN
Общо изплатени средства: 145 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 134 554 BGN
2014 10 447 BGN
2015 0 BGN
145 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 371 BGN
2014 8 880 BGN
2015 0 BGN
123 251 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 183 BGN
2014 1 567 BGN
2015 0 BGN
21 750 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Платени наеми на офис площи
Индикатор 2 2. Закупени бюра
Индикатор 3 3. Закупени контейнери
Индикатор 4 4. Закупени работни столове
Индикатор 5 5. Закупени стелажи
Индикатор 6 6. Закупени гардероби
Индикатор 7 7. Закупени посетителски столове
Индикатор 8 8. Закупени ниски масички
Индикатор 9 9. Закупени дивани
Индикатор 10 10. Закупена заседателна маса
Индикатор 11 11. Закупени заседателни столове
Индикатор 12 12. Закупени компютърни конфигурации с инсталирана операционна система и ОЕМ MS Office 2013 Home and Business или еквивалент
Индикатор 13 13. Закупени монитори 24''
Индикатор 14 14. Закупени преносими компютри с инсталирана операционна система и ОЕМ MS Office 2013 Home and Business или еквивалент
Индикатор 15 15. Закупено цветно, лазерно, многофункционално устройство (принтер, копир, скенер) А3
Индикатор 16 16. Закупени лазерни, многофункционални устройства А4
Индикатор 17 17. Закупени дигитални фотоапарати
Индикатор 18 18. Закупен мултимедиен прожектор (с екран)
Индикатор 19 19. Закупена и инсталирана сървърна конфигурация с операционна система
Индикатор 20 20. Закупено мрежово оборудване – switch
Индикатор 21 21. Закупено мрежово оборудване – router
Индикатор 22 22. Закупено непрекъсваемо захранващо устройство UPS - сървър
Индикатор 23 23. Adobe Acrobat Professional или еквивалент
Индикатор 24 24. AutoCAD 2012 LT или еквивалент
Индикатор 25 25. MapInfo или еквивалент
Индикатор 26 26. MS Windows Server 2012 CAL (5 users) или еквивалент
Индикатор 27 27. MS Office 2013 Home and Business или еквивалент
Индикатор 28 28. Антивирусен софтуер - клиенти
Индикатор 29 29. Антивирусен софтуер - сървър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз