Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0811-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-04030
Наименование: Развитие на търговска марка "Спомен от България"
Бенефициент: МАГНИТИ Еднолично дружество с ограничена отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 04.07.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване предприемаческата инициатива на самонаето лице - г-н Димитър Георгиев и подпомагане стартирането на стопанската дейност на новорегистрирано предприятие „МАГНИТИ” ЕООД.
Дейности: 7. Дейност Сформиране на работен екип на дружеството
5. Дейност Закупуване на материални запаси
6. Дейност Закупуване на ДМА
4. Дейност Регистрация на търговска марка „Спомен от България”
2. Дейност Информиране и публичност на проекта
3. Дейност Разработване на фирмена стратегия за стартиране на стопанската дейност на „МАГНИТИ” ЕООД
1. Дейност Администриране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 986 BGN
Общ бюджет: 18 543 BGN
БФП: 18 543 BGN
Общо изплатени средства: 18 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 997 BGN
2014 14 544 BGN
2015 0 BGN
18 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 398 BGN
2014 12 363 BGN
2015 0 BGN
15 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 2 182 BGN
2015 0 BGN
2 781 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз