Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0092-C0001
Номер на проект: РД-08-330/19.06.2013 г.;РД-14-59/13.05.2015 г.
Наименование: "Извършване на независима оценка на ОП "Транспорт" на тема "Обща оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОПТ"
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 13.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” чрез провеждането на оценка на програмата. Извършването на оценки има за цел подобряване качеството, ефикасността, въздействието, устойчивостта и съответствието на предоставяната от ЕС помощ за изпълнението на ОПТ. Резултатите от проведената оценка ще се използват в процеса на вземане на решения при управление и изпълнение на ОПТ.
Дейности: Извършване на оценка на ОП „Транспорт” на тема „Обща оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОПТ”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен и приет оценителен доклад от извършена оценка на ОП „Транспорт” на тема „Обща оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОПТ”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз