Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енерго-ефективно производствено оборудване в "ГЛАСПРОЕКТ" ЕООД"
Бенефициент: "ГЛАСПРОЕКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енерго-ефективно производствено оборудване в "ГЛАСПРОЕКТ" ЕООД"
Дейности: Обследване за енергийна ефективност
Доставка и монтаж на поточна линия за производство на стъклопакети
Доставка и монтаж на система за битово горещо водоснабдяване (БГВ) със слънчеви колектори
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ролпласт Груп АД
Финвера Консулт
"Клима Дизайн" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 848 481 BGN
Общ бюджет: 1 696 961 BGN
БФП: 848 481 BGN
Общо изплатени средства: 848 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 848 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 848 481 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 721 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 721 209 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
721 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 272 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 272 BGN
Финансиране от бенефициента 848 481 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 8 Доставена и въведена в експлоатация енерго-ефективна производствена линия за стъклопакет
Индикатор 9 Доставена и въведена в експлоатация соларна инсталация за БГВ
Индикатор 10 Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 11 Създадени нови работни места Гласпроект
Индикатор 12 Изработена визуализационна табела за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз