Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0010-C0001
Номер на проект: РД-08-441/11.11.2008 г.
Наименование: Подготовка и изпълнение на публични събития за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 11.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Подготовка и изпълнение на публични събития за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ФАРМА МЕДИЯ” ЕООД
"Графимакс 02" ООД
„Вивека“ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 164 BGN
Общ бюджет: 50 164 BGN
БФП: 50 164 BGN
Общо изплатени средства: 50 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 164 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 42 640 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 525 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 525 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз