Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0001-C0001
Номер на проект: 10-22-289/09.09.08
Наименование: Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2008
Начална дата: 31.10.2008
Дата на приключване: 14.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница”
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЦЕСИ ИНВЕСТ” ЕООД
„Бултрейд евро консулт” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 200 BGN
Общ бюджет: 46 700 BGN
БФП: 46 700 BGN
Общо изплатени средства: 46 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 700 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 37 360 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 340 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 340 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвена разработка Анализ на разходите и ползите за проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница”
Индикатор 2 Изготвен Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница”от ОПТ /Заявление за потвърждаване на субсидия по членове 39 до 41 от Регламент (ЕС) № 1083/2006/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз