Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0006-C0001
Номер на проект: 14-00-1156/29.07.2008 г.
Наименование: Провеждане на кампания за избор на лого и слоган на Oперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2008
Начална дата: 08.08.2008
Дата на приключване: 12.02.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Провеждане на кампания за избор на лого и слоган на Oперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Янев и Янев" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 200 BGN
Общ бюджет: 103 200 BGN
БФП: 103 200 BGN
Общо изплатени средства: 103 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 103 200 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 87 720 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 480 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 480 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз