Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.11-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения
Бенефициент: Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: 1.Обезпечаване изпълнението на дейности за повишаване капацитета на ИАППД за изпълнението на общите цели чрез осигуряване на специализирано техническо оборудване за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения. 2. Повишаване на възможностите за осъществяване на превантивен контрол за установяване на замърсяване от корабоплавателната дейност по реката. 3. Локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност по река Дунав. 4. Осъществяване на контрол по издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав. 5. Осигуряване на условия за извършване на оценка на годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъци, в които са разрешени дейности за изземване на наносни отложения от река Дунав. 6. Допринасяне за разширяване на информационна база данни между упълномощените/ компетентните власти, свързани с осигуряване на безопасност на ко
Дейности: Подготовка на проекта
Изпълнение на проекта
Управление на проекта
Информация и Публичност
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 000 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой доставени специализирани плавателни съдове за защита на водите на р.Дунав


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз