Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Хегра Д" ЕООД чрез въвеждане на съвременно технологично оборудване
Бенефициент: "Хегра Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „Хегра Д” ЕООД чрез въвеждане на съвременно технологично оборудване”
Дейности: 1. “Закупуване, доставка и монтаж на оборудване”
2. „Одит на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Господин Иванов Димитров
Епилог
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 954 BGN
Общ бюджет: 669 313 BGN
БФП: 468 519 BGN
Общо изплатени средства: 519 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 468 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 990 BGN
2014 415 954 BGN
2015 0 BGN
519 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 398 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 392 BGN
2014 353 561 BGN
2015 0 BGN
441 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 599 BGN
2014 62 393 BGN
2015 0 BGN
77 992 BGN
Финансиране от бенефициента 222 838 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 Проведена тръжна процедура.
Индикатор 4 Въведени в експлоатация нови машини.
Индикатор 5 Изготвен одиторски доклад.
Индикатор 6 Нарастване на производствения капацитет на предприятието.
Индикатор 7 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз