Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0289-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Енергоефективно управление на дуплекс процеси за нанасяне на тънки слоеве в нискотемпературна плазма
Бенефициент: "ПЛАЗМА КОНТРОЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е усъвършенстване на иновативния потенциал на Плазма Контрол ООД посредством инвестиции за развитие на иновативен процес, конкурентен на национално и международно развнище.
Дейности: Дейност 1: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал
Дейност 2: ДМА Опитен образец на вакуумна инсталация за плазма асистирани дуплекс процеси
Дейност 3: Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен процес
Дейност 4: Разработване на финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния процес
Дейност 5: Извършване на експериментални изследвания и измервания при провеждане на плазма асистирани дуплекс процеси
Дейност 6: Патентно проучване и подготовка на документи и подаване на заявка за патент на територията на ЕС
Дейност 7: Създаване на интернет страница за популяризиране на разработения иновативен процес
Дейност 8: Наем на помещение за извършването на първоначални тестове, изследвания, измервания и изпитвания, както и финализиране на опитен образец
Дейност 9: ОДИТ
Дейност 10: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 11: Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 700 BGN
Общ бюджет: 413 801 BGN
БФП: 372 414 BGN
Общо изплатени средства: 372 414 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 301 731 BGN
2015 70 683 BGN
372 414 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 256 471 BGN
2015 60 080 BGN
316 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 260 BGN
2015 10 602 BGN
55 862 BGN
Финансиране от бенефициента 43 308 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 1: Опитен образец на вакуумна инсталация за плазма асистирани дуплекс процеси
Индикатор 10 Индикатор 2: Изследван иновативен дуплекс процес за нанасяне на тънки слоеве в нискотемпературна плазма
Индикатор 11 Постигнати резултати на получените плазмени покрития: - Качество
Индикатор 12 Постигнати резултати на получените плазмени покрития: - Енергопотребление
Индикатор 13 Постигнати резултати на получените плазмени покрития: - Производителност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз