Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0182-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване и модернизиране на „Холдинг Кимкооп Трейдинг” ООД
Бенефициент: "Холдинг Кимкооп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 14.02.2013
Дата на приключване: 14.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Разширяване и модернизиране на „Холдинг Кимкооп Трейдинг” ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Закупуване на полираща машина за сферични елементи с ЦПУ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Закупуване на 2 броя полиращи машини за сферични елементи с ЦПУ
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Закупуване на интерферометър
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Закупуване на Сферична фреза с ЦПУ
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Разработване на маркетингова стратегия за реализиране на оптичните елементи, произведени от новозакупените машини
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Съдействие от външен консултант при подготовката на настоящото проектно предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 - Дейност за визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 - Дейност по одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 925 967 BGN
Общ бюджет: 1 317 198 BGN
БФП: 922 038 BGN
Общо изплатени средства: 922 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 922 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 740 774 BGN
2015 181 249 BGN
922 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 783 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 629 658 BGN
2015 154 062 BGN
783 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 111 116 BGN
2015 27 187 BGN
138 303 BGN
Финансиране от бенефициента 396 843 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Нетна печалба
Индикатор 6 Себестойност на единица фино полирана сферична леща
Индикатор 7 Себестойност на единица центрирана сферична леща
Индикатор 8 Максимална гладкост на повърхнината на лещата
Индикатор 9 Точност на радиуса в процеса на центриране
Индикатор 10 Произведени фино полирани лещи в собствен цех
Индикатор 11 Произведени прецизно центрирани лещи в собствен цех
Индикатор 12 Завършена производствена клетка за фино полиране на сферични оптични елементи
Индикатор 13 Изготвени маркетингови стратегии за новите фино полирани сферични елементи
Индикатор 14 Изготвени разяснителни табели за визуализация на проекта
Индикатор 15 Изготвени стикери за визуализация на проекта
Индикатор 16 Въведени нови технологии / продукти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз