Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.12-0001-C0001
Номер на проект: DIR-51233232-1-174
Наименование: Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2012
Начална дата: 21.01.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Oбезпечаване на транспортно и техническо оборудване за извършване на подържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове изключителна държавна собственост. 1.доставка на транспортни средства за извършване на подържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове; 2.доставка на противопожарни транспортни средства и оборудване за гасене на пожари; 3.доставка на оборудване и екипировка за извършване на подържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове.
Дейности: Дейност 3: Закупуване и доставка на АТВ, UТV, мотори и моторни шейни; противопожарна техника и оборудване; техническо оборудване и екипировка Закупуване и доставка на АТВ, UТV, мотори и моторни шейни; противопожарна техника и оборудване; техническо оборудване и екипировка
Дейност 1: Закупуване и доставка на високопроходими автомобили и високопроходими лекотоварни автомобили Закупуване и доставка на високопроходими автомобили и високопроходими лекотоварни автомобили
Дейност 2: Закупуване и доставка на модули „Кемпер” и високопроходими лекотоварни противопожарни автомобили Закупуване и доставка на модули „Кемпер” и високопроходими лекотоварни противопожарни автомобили
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 514 162 BGN
Общ бюджет: 2 973 418 BGN
БФП: 2 973 418 BGN
Общо изплатени средства: 4 524 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 973 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 636 240 BGN
2014 3 888 734 BGN
2015 0 BGN
4 524 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 527 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 540 804 BGN
2014 3 305 424 BGN
2015 0 BGN
3 846 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 446 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 436 BGN
2014 583 310 BGN
2015 0 BGN
678 746 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 доставени моторни превозни средства
Индикатор 2 доставена екипировка
Индикатор 3 Защитени територии, за които е осигурено оборудване
Индикатор 4 Защитени територии, за които са осигурени МПС
Индикатор 5 доставяне на оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз