Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Електронни Форми за Обучение в Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ
Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 03.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на Център за електронно и следдипломно обучение, изграждане на модул електронно хранилище и модул видео-конферентна връзка и създаване на 30 броя електронни мултимедийни учебници
Дейности: Подготовка на дейност "Разработване, изграждане и внедряване на платформа за дистанционно обучение с модул електронно хранилище и модул видео-конферентна връзка"
Изпълнение на дейност "Разработване, изграждане и внедряване на платформа за дистанционно обучение с модул електронно хранилище и модул видео-конферентна връзка"
Изпълнение на втора дейност. Не е определена в плана за действие!
Подготовка на дейност "Изграждане на модул за обучение за работа с електронната система на преподавателски и административен персонал и обучение на преподавателския и административния персонал за работа с модула"
Изпълнение на дейност "Изграждане на модул за обучение за работа с електронната система на преподавателски и административен персонал и обучение на преподавателския и административния персонал за работа с модула"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателски, административен и технически персонал за работа със системата за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на съдържание за мултимедийните електронни учебници"
Подготовка на дейност "Техническо изграждане на мултимедийни електронни учебници"
Изпълнение на дейност "Техническо изграждане на мултимедийни електронни учебници"
Подготовка на дейност "Оборудване на зала за видеоконферентни връзки и осигуряване на основен сървър - за платформата за електронно обучение и за електронното хранилище на учебните ресурси"
Изпълнение на дейност "Оборудване на зала за видеоконферентни връзки и осигуряване на основен сървър - за платформата за електронно обучение и за електронното хранилище на учебните ресурси"
Подготовка на дейност "Осигуряване на публичност"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност"
Изпълнение на дейност "Включване на целевите групи в различните форми на дистанционно обучение"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Консорциум "Електронно обучение"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 712 299 BGN
Общ бюджет: 597 734 BGN
БФП: 597 734 BGN
Общо изплатени средства: 597 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 597 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 142 460 BGN
2014 0 BGN
2015 455 274 BGN
597 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 508 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 091 BGN
2014 0 BGN
2015 386 983 BGN
508 074 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 369 BGN
2014 0 BGN
2015 68 291 BGN
89 660 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз