Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0029-C0001
Номер на проект: К-02-18
Наименование: Укрепване на административното тяло и популяризиране на средногорие мед индустриален клъстер
Бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.11.2012
Начална дата: 09.01.2013
Дата на приключване: 09.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административното тяло и популяризиране на Средногорие мед индустриален клъстер
Дейности: Участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
Визуализация
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Създаване на информационна база данни
Одит
Разработване на инвестиционна стратегия за създаване на "Средногорие Колеж"
Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 283 BGN
Общ бюджет: 140 908 BGN
БФП: 102 016 BGN
Общо изплатени средства: 102 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 441 BGN
2014 19 175 BGN
2015 60 400 BGN
102 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 075 BGN
2014 16 299 BGN
2015 51 340 BGN
86 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 366 BGN
2014 2 876 BGN
2015 9 060 BGN
15 302 BGN
Финансиране от бенефициента 54 209 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 3 Създаване на функционални комитети
Индикатор 4 Увеличаване на членовете
Индикатор 5 Създаване на инвестиционна стратегия
Индикатор 6 Издаване на специализирани списания за индустрията, клъстери и конкурентоспособност
Индикатор 7 Участие в международни проекти
Индикатор 8 Публикуване на статии за визуализация на проекта в специализирани издания
Индикатор 9 Информационна база данни
Индикатор 10 Информационни и рекламни материали
Индикатор 11 Презентационен клип


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз