Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изследване и развитие на иновативна фамилия компактни редистивни температурни сензори с повишена надежност за автомобилната промишленост"
Бенефициент: "Сенсата Технолоджис България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се развие по-компактна иновативна фамилия дигитални сензори с терморезистивен елементс повишена надеждностза автомобилната промишленост, базирана на защитени патентни решениячрез осъществяване на необходимите индустриални изследвания, собственост на Сензор-Найт Индастриъл и на патентоспособно иновативно решение в процедура за получаване на свидетелство за полезен модел, натрупване на иновативни знания и технологичен опит, които ще се мултиплицират, както в цялостната дейност на фирмата, така и по технологичните вериги на предприятията доставчици на фирмата
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Анализ на основните структурни елементи на фамилията компактни дигитални сензори с терморезистивен елемент с повишена надеждност на основата на патентованата система на концепцията със затворен корпус.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Специфициране на видовете натоварвания в работни условия и систематизиране на тестови процедури за моделни и натурни изследвания на сензорите.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Създаване на модели със средствата и методите на виртуалното инженерство на основните структурни елементи на фамилията компактни дигитални сензори с терморезистивен елемент с повишена надеждност.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Изследвания с методите на виртуално инженерство и симулационното моделиране на основните структурни елелементи.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Изпитвания и изследвания на интегриран виртуален модел на цялата система на типопредставител на фамилията.
Изпълнение на Дейност 6 Изпитвания на функционално действащите модели, въвеждане на корекции и технологична адаптация на конструкцията.
Изпълнение на Дейност 7 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 8. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 489 582 BGN
Общ бюджет: 620 437 BGN
БФП: 403 284 BGN
Общо изплатени средства: 139 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 403 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 139 766 BGN
2015 0 BGN
139 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 118 801 BGN
2015 0 BGN
118 801 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 965 BGN
2015 0 BGN
20 965 BGN
Финансиране от бенефициента 263 599 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз