Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ "ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ -ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедура за избор на доставчици
Дейност 3 Извършване на строително-монтажни работи (СМР)
Дейност 4 Закупуване на специализирано оборудване
Дейност 5 Визуализация
Дейност 6 Одит
Разходи за консултански услуги по изготвяне на ПП
Закупуване на консумативи
Режийни разходи за дейността на офиса
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
"Спектротех" ЕООД
"ЛЕМ КОМЕРС" ООД
"Макстерм" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 941 BGN
Общ бюджет: 543 199 BGN
БФП: 351 976 BGN
Общо изплатени средства: 351 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 351 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 268 306 BGN
2015 83 645 BGN
351 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 228 060 BGN
2015 71 098 BGN
299 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 246 BGN
2015 12 547 BGN
52 793 BGN
Финансиране от бенефициента 220 212 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Извършени СМР на помещение, върху което ЕАП има вещно право
Индикатор 8 (Д) Придобиване на 13 единици лабораторно оборудване
Индикатор 9 Разработени презентации за представяне услугите на ОТТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз