Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Провеждане на индустриални научни изследвания на разработка и внедряване на иновативна платформа чрез уеб за он-лайн плащане"
Бенефициент: "БИ ЕС ЕЙЧ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Провеждане на индустриални научни изследвания на процеса на разработка и внедряване на иновативна платформа през уеб за он-лайн гласуване.
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал
Разходи за амортизация
Разходи за наем на сгради
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 121 BGN
Общ бюджет: 257 902 BGN
БФП: 180 532 BGN
Общо изплатени средства: 180 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 532 BGN
2015 0 BGN
180 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 153 452 BGN
2015 0 BGN
153 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 080 BGN
2015 0 BGN
27 080 BGN
Финансиране от бенефициента 81 909 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 4 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 5 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 6 Извършен анализ на съвместимост на платформата с различни устройства
Индикатор 7 Разработена на софтуерна платформа и компоненти
Индикатор 8 Изготвено предложение за маркетингова стратегия за налагане на иновативната услуга на пазара.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз