Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0075-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/075
Наименование: Осигуряване на подходящи условия за работа на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. чрез наемане на сграда извън МРРБ"
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.11.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 29.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходящи условия за работа на служителите на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. с цел ефективно осъществяване на процесите на програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол във връзка с правилното усвояване на средства от Европейския съюз.
Дейности: Дейност 4: Информация и публичност
Дейност 3: Избор на фирма за окомплектоване и транспортиране на документацията и оборудването до избраната сграда
дейност 1 Управление, изпълнение и текущо отчитане на проектните дейности
Дейност 5: Приключване на проекта
Дейност 2: Наемане на сграда извън МРРБ за осигуряване на подходящи условия за работа на служителите на УО на ОПРР
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"София Мувърс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 485 275 BGN
Общ бюджет: 3 004 318 BGN
БФП: 3 004 318 BGN
Общо изплатени средства: 3 004 318 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 004 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 943 865 BGN
2014 1 016 967 BGN
2015 1 043 486 BGN
3 004 318 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 553 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 802 285 BGN
2014 864 422 BGN
2015 886 963 BGN
2 553 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 450 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 141 580 BGN
2014 152 545 BGN
2015 156 523 BGN
450 648 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Платен месечен наем
Индикатор 2 Пренесено оборудване /офис-техника и комп. конфигурации/
Индикатор 3 Пренесена документация на УО на ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз