Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0369-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на Терра пласт ООД
Бенефициент: "ТЕРРА ПЛАСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на Терра пласт ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност I. Стартиране реализацията на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност II. Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на подизпълнители по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност III. Закупуване, доставка и монтаж на предвидените в т. 5.1.3 от настоящото проектно предложение машини
Подготовка и изпълнение на Дейност ІV. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност V. Проектен одит и отчетност
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 409 238 BGN
БФП: 947 241 BGN
Общо изплатени средства: 947 241 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 947 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 947 241 BGN
2015 0 BGN
947 241 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 805 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 805 154 BGN
2015 0 BGN
805 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 142 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 142 086 BGN
2015 0 BGN
142 086 BGN
Финансиране от бенефициента 487 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупени нови машини
Индикатор 6 Индикатор 2: Поставени самозалепващи се стикери
Индикатор 7 Индикатор 3: Поставена информационна табела
Индикатор 8 Индикатор 4: Изготвен финален технически отчет
Индикатор 9 Индикатор 5: Изготвен финален финансов отчет
Индикатор 10 Индикатор 6: Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 11 Индикатор 7: Увеличаване на печалбата
Индикатор 12 Индикатор 8: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз