Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Хъбуърд: иновационна платформа за интегриране на бизнес и социални мрежи”
Бенефициент: "ХЪБУЪРД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В проекта се предвижда разработването на софтуeрен продукт HUBWARD, който интегрира бизнеса със социалните мрежи и чрез който потребителите на социалните мрежи получават на едно място персонализирана информация от различни доставчици и организации.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Доставка на техническо оборудване Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга - моля, уточнете Изготвяне на детайлно пазарно проучване за нагласите към иновационния продукт HUBWARD и определяне профила и характеристиките на таргет групите
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Разходи за създаване или финализиране на опитен образец Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 840 BGN
Общ бюджет: 432 240 BGN
БФП: 389 016 BGN
Общо изплатени средства: 389 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 100 BGN
2014 285 916 BGN
2015 0 BGN
389 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 330 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 635 BGN
2014 243 029 BGN
2015 0 BGN
330 664 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 465 BGN
2014 42 887 BGN
2015 0 BGN
58 352 BGN
Финансиране от бенефициента 43 316 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Популяризиран иновативен продукт
Индикатор 7 Инвестиция в технологично оборудване
Индикатор 8 Функциониращ офис


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз