Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0064-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-46-6
Наименование: СУПРА-МОДИФИКАЦИЯ НА ПОЛИАЛКЕНИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕНТИ И ФОЛИА ЧРЕЗ ЕКСТРУЗИЯ
Бенефициент: „Асенова крепост „ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 20.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: СУПРА-МОДИФИКАЦИЯ НА ПОЛИАЛКЕНИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕНТИ И ФОЛИА ЧРЕЗ ЕКСТРУЗИЯ
Дейности: Дейност 1: Разработка на технологично задание
Дейност 3: Разработване на полупромишлен регламент за производство
Дейност 4: Разработване на стандарти и методики
Дейност 2: Разработка на опитен образец
Дейност 5: Провеждане на 72-часови проби
Дейност 6: Провеждане на полупромишлени проби
Дейност 7: Обучение на персонала
Дейност 8: Промишлена технология
Дейност 9: Провеждане на нулева серия
Дейност 10: Подготовка на конкурс за избор на доставчик на оборудване
Дейност 11: Обявяване на конкурс
Дейност 12: Провеждане на конкурс и подписване на договор с доставчика на оборудване
Дейност 13: Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 14: Подготовка на конкурсна документация
Дейност 15: Обявяване на конкурс за СМР
Дейност 16: Провеждане на търг
Дейност 17: Изпълнение на СМР
Дейност 18: Отчет на СМР
Дейност 19: Подписване на документи съгласно наредба за изпълнение на СМР
Дейност 20: Маркетингово проучване и логистика
Дейност 21: Проучване на вътрешния пазар
Дейност 22: Проучване на международните пазари
Дейност 23: Проучване на пазара по видове продукти
Дейност 24: Логистика
Дейност 25: Отчитане и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Баланс - М" ЕООД
Windmoller & Holscher KG
ТЕХНОМОНТАЖ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 976 776 BGN
Общ бюджет: 6 345 736 BGN
БФП: 2 765 216 BGN
Общо изплатени средства: 2 765 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 765 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 765 216 BGN
2015 0 BGN
2 765 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 350 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 350 433 BGN
2015 0 BGN
2 350 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 414 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 414 782 BGN
2015 0 BGN
414 782 BGN
Финансиране от бенефициента 3 850 422 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 4 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 6 Индикатор 2: Въведено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 7 Индикатор 3: Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 8 Индикатор 4: Сключен договор с изпълнител на СМР
Индикатор 9 Индикатор 5: Квалифицирани кадри за работа с новото оборудване
Индикатор 10 Индикатор 6: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 11 Индикатор 7: Въведени нови технологии
Индикатор 12 Индикатор 8: Въведени нови продукти, произвеждани по новата технология
Индикатор 13 Индикатор 9: Ремонтирани помещения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз