Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0078-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-54
Наименование: Внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми
Бенефициент: "Търговска и Технологична Компания" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми
Дейности: Доставка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване Доставка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 557 986 BGN
Общ бюджет: 2 216 826 BGN
БФП: 1 550 617 BGN
Общо изплатени средства: 1 550 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 550 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 177 240 BGN
2015 1 373 377 BGN
1 550 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 318 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 150 654 BGN
2015 1 167 371 BGN
1 318 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 232 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 586 BGN
2015 206 007 BGN
232 593 BGN
Финансиране от бенефициента 672 817 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Индикатор 1: Сключени договори с доставчици
Индикатор 7 Индикатор 2 : Доставени ДМА
Индикатор 8 Индикатор 3: Изготвени: - стикери - информационен табло постоянна разяснителна табела
Индикатор 9 Индикатор 4: Изготвен доклад за одит
Индикатор 10 Индикатор 5: Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз