Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0077-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-53
Наименование: Реализация и промоция на „Метод за семантично търсене в информация в цифров вид
Бенефициент: „ВИП Капитал“ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Реализация и промоция на „Метод за семантично търсене в информация в цифров вид
Дейности: „Изработване на маркетингово проучване” „Изработване на маркетингово проучване”
„Техническо обезпечаване на проекта” „Техническо обезпечаване на проекта” - ДМА
Одит на проекта Одит на проекта
„Разработване на демонстрационния софтуер и тестване” „Разработване на демонстрационния софтуер и тестване”
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 418 525 BGN
Общ бюджет: 2 012 255 BGN
БФП: 1 402 449 BGN
Общо изплатени средства: 1 402 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 402 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 531 915 BGN
2014 554 750 BGN
2015 315 780 BGN
1 402 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 192 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 452 127 BGN
2014 471 538 BGN
2015 268 413 BGN
1 192 078 BGN
В т.ч. Национално финансиране 210 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 787 BGN
2014 83 213 BGN
2015 47 367 BGN
210 367 BGN
Финансиране от бенефициента 621 711 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1:Закупено и внедрено ИТ оборудване
Индикатор 5 Индикатор 2:Разработена, тествана и внедрена иновационна услуга „Метод за семантично търсене в информация в цифров вид”
Индикатор 6 Индикатор 3:”Увеличаване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз