Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0003-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-3-68
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)"
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)"
Дейности: Строителство
Техническа помощ
Надзор по време на строителството
Одит
Публичност
Подготовка, проучвания и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 752 470 BGN
Общ бюджет: 39 589 397 BGN
БФП: 37 278 617 BGN
Общо изплатени средства: 36 674 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 278 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 150 494 BGN
2014 8 722 327 BGN
2015 19 801 422 BGN
36 674 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 686 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 927 920 BGN
2014 7 413 978 BGN
2015 16 831 209 BGN
31 173 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 591 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 222 574 BGN
2014 1 308 349 BGN
2015 2 970 213 BGN
5 501 136 BGN
Финансиране от бенефициента 2 426 229 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз