Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0061-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/057
Наименование: Уют и сигурност за децата в риск в община Нова Загора
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги, които да заменят институционалната грижа за деца и младежи в община Нова Загора.
Дейности: дейност 1 (Управление и отчетност) дейност 1 (Управление и отчетност)
дейност 2 (Избор на фирма за осъществяване на мерките за информираност и публичност) дейност 2 (Избор на фирма за осъществяване на мерките за информираност и публичност)
дейност 3 (Осигуряване на информираност и публичност на проекта) дейност 3 (Осигуряване на информираност и публичност на проекта)
дейност 4 (Определяне на фирма за подготовка на тръжни документи за подбор на изпълнител на СМР и изпълнител на доставките на оборудване и обзавеждане) дейност 4 (Определяне на фирма за подготовка на тръжни документи за подбор на изпълнител на СМР и изпълнител на доставките на оборудване и обзавеждане)
дейност 5 (Избор на фирма -изпълнител за изпълнение на СМР за изграждане на ЦНСТ и Защитено жилище) дейност 5 (Избор на фирма -изпълнител за изпълнение на СМР за изграждане на ЦНСТ и Защитено жилище)
дейност 6 (Избор на фирма – изпълнител за упражняване на строителен надзор) дейност 6 (Избор на фирма – изпълнител за упражняване на строителен надзор)
дейност 7 (Изпълнение на СМР за изграждане на ЦНСТ и Защитено жилище. Извършване на строителен и авторски надзор.) дейност 7 (Изпълнение на СМР за изграждане на ЦНСТ и Защитено жилище. Извършване на строителен и авторски надзор.)
дейност 8 (Избор на фирма за доставка на оборудване и обзавеждане) дейност 8 (Избор на фирма за доставка на оборудване и обзавеждане)
дейност 9 (Избор на лицензиран одитор за извършване на независим финансов одит) дейност 9 (Избор на лицензиран одитор за извършване на независим финансов одит)
дейност 10 (Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор) дейност 10 (Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор)
дейност 11 (Оборудване и обзавеждане на ЦНСТ и Защитено жилище) дейност 11 (Оборудване и обзавеждане на ЦНСТ и Защитено жилище)
дейност 12 (Въвеждане на обектите в експлоатация) дейност 12 (Въвеждане на обектите в експлоатация)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЕОДЕТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 066 023 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз