Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0857-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на управлението в ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ АД
Бенефициент: "ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ е прогресивна, пазарно-ориентирана българска фирма, която постоянно се стреми към подобряване на пазрните си позиции в условията на силна конкуренция. Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността на ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ чрез подобряване на управлението на дейността на фирмата с цел изграждане на капацитет за растеж
Дейности: Дейност 1: Внедряване на ЕРП система
Дейност 2: Визуализация на проекта
Дейност 3: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИКАП БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Консорциум "ИКАП"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 327 700 BGN
Общ бюджет: 383 801 BGN
БФП: 287 774 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 109 346 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Създадени инвестиции.
Индикатор 4 Внедрена ЕРП система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз