Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0188-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИНФОАДВАНС
Бенефициент: "Ин Тайм" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на българския и международните пазари на предприятието „Ин Тайм” ООД, чрез въвеждането на система за организация и управление на работата с клиенти (CRM) и система за стратегическо управление и организация на данни от транспортни документи (товарителници) и инвестиции в необходимото за функционирането им специализирано хардуерно оборудване.
Дейности: Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2 Доставка и инсталиране на специализирано хардуерно оборудване
Дейност 3 Внедряване на система за организация и управление на работата с клиенти (CRM)
Дейност 4 Внедряване на система за стратегическо управление и организация на данни от транспортни документи (товарителници)
Дейност 5 Визуализация и популяризиране на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОГРА ЕООД
„Скейл Фокус“ АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 661 BGN
Общ бюджет: 517 224 BGN
БФП: 387 918 BGN
Общо изплатени средства: 387 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 387 918 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
387 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 329 730 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 188 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 188 BGN
Финансиране от бенефициента 129 554 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставка и инсталиране специализирано хардуерно оборудване
Индикатор 6 Индикатор 3: Система за организация и управление на работата с клиенти (CRM)
Индикатор 7 Индикатор 4: Система за стратегическо управление и организация на данни от транспортни документи (товарителници)
Индикатор 8 Индикатор 5: Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели, стикери и интерактивен банер
Индикатор 9 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз