Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0082-C0001
Номер на проект: ТА-2011-FESOS-80
Наименование: "Техническа помощ за осигуряване възнагражденията на външни оценители, участващи в експертни работни групи и оценителни комисии за оценка на проектни предложения по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ за осигуряване възнагражденията на външни оценители, участващи в експертни работни групи и оценителни комисии за оценка на проектни предложения по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 877 000 BGN
Общ бюджет: 261 009 BGN
БФП: 261 009 BGN
Общо изплатени средства: 261 009 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 144 384 BGN
2013 89 688 BGN
2014 18 310 BGN
2015 8 626 BGN
261 009 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 727 BGN
2013 76 235 BGN
2014 15 564 BGN
2015 7 332 BGN
221 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 658 BGN
2013 13 453 BGN
2014 2 747 BGN
2015 1 294 BGN
39 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз