Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0526-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизиране на производствения процес в СИДИ-92 ЕООД
Бенефициент: "СИ ДИ 92" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Модернизиране на производствения процес в СИДИ-92 ЕООД
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик на предвиденото оборудване
Дейност 2: Доставка и инсталиране на автоматичен поточен изсушител за сушене на къси макаронени изделия
Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
ТЕКАЛИТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 719 BGN
Общ бюджет: 457 100 BGN
БФП: 319 970 BGN
Общо изплатени средства: 319 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 319 970 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
319 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 271 974 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 996 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 996 BGN
Финансиране от бенефициента 137 451 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Проведена процедура за избор на доставчик на автоматичен поточен изсушител за сушене на къси макаронени изделия
Индикатор 7 Доставен и инсталиран автоматичен поточен изсушител за сушене на къси макаронени изделия;
Индикатор 8 Избран одитор на проекта, извършен одит и подготвен одиторски доклад
Индикатор 9 Спазени изисквания за визуализация на проекта, в това число: - Изработен и поставен стикер на закупеното оборудване – 1 бр.; - Изработена и поставена постоянна обозначителна табела – 1 бр.; - Публикувана информация в сайта на компанията- 1 бр


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз