Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиция в незамърсяващо и енергоспестяващо производство на рециклируеми продукти
Бенефициент: Екстрапак ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в рециклираща машина за рециклиране на полимерни материали и по Компонент 1 в) в оборудване за производство на рециклируеми торбички от нетъкан РР и - намаляване използването на опасни материали (печатарски мастила)
Дейности: 1) Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици и сключване на договори
2) Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 бр. ДМА
3) Дейности за публичност и информираност
4) Одит
5) Дейности по отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 832 895 BGN
Общ бюджет: 5 581 770 BGN
БФП: 2 790 885 BGN
Общо изплатени средства: 2 790 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 790 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 138 659 BGN
2014 1 652 226 BGN
2015 0 BGN
2 790 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 372 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 967 860 BGN
2014 1 404 392 BGN
2015 0 BGN
2 372 252 BGN
В т.ч. Национално финансиране 418 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 170 799 BGN
2014 247 834 BGN
2015 0 BGN
418 633 BGN
Финансиране от бенефициента 2 832 895 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Сключени договори с доставчици
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставени ДМА
Индикатор 6 Индикатор 3: Изготвени: - стикери - временно информационно табло - постоянна разяснителна табела - информационно съобщение
Индикатор 7 Индикатор 4: Изготвен доклад за одит
Индикатор 8 Индикатор 5: Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Индикатор 6: Нарастване на производствения капацитет на предприятието (нетъкан РР: ) 2250 т/год. PP
Индикатор 10 Индикатор 7: Нарастване на производствения капацитет на предприятието (Харт. торбички-год.)
Индикатор 11 Индикатор 8: Нарастване на производствения капацитет на предприятието (Рециклиране-час:)
Индикатор 12 Индикатор 9: Нарастване на производствения капацитет на предприятието (Печат с мастила на водна основа или с UV съхнене)
Индикатор 13 Индикатор 10: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз