Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0018-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-18-116
Наименование: Устойчиво управление на Национален парк "Рила" - Iва фаза
Бенефициент: Дирекция Национален парк Рила
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.07.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Устойчиво управление на Национален парк "Рила" - Iва фаза
Дейности: одит
организация и управление на проекта
публичност
планиране и оптимизация на управлението
интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
посетителска инфраструктура и капитално строителство
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 030 933 BGN
Общ бюджет: 15 169 764 BGN
БФП: 15 169 764 BGN
Общо изплатени средства: 16 298 177 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 169 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 732 BGN
2014 2 147 281 BGN
2015 14 015 164 BGN
16 298 177 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 894 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 372 BGN
2014 1 825 189 BGN
2015 11 912 889 BGN
13 853 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 275 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 360 BGN
2014 322 092 BGN
2015 2 102 275 BGN
2 444 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени/актуализирани планове за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз