Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0017-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-17-115
Наименование: Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца
Бенефициент: РИОСВ Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст" - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца
Дейности: публичност
посетителска инфраструктура и капитално строителство
интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
одит
организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Одит адвайзер” ЕООД,
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 900 BGN
Общ бюджет: 276 444 BGN
БФП: 276 444 BGN
Общо изплатени средства: 276 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 580 BGN
2013 14 088 BGN
2014 33 557 BGN
2015 158 219 BGN
276 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 993 BGN
2013 11 974 BGN
2014 28 524 BGN
2015 134 486 BGN
234 977 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 587 BGN
2013 2 113 BGN
2014 5 034 BGN
2015 23 733 BGN
41 467 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени/актуализирани планове за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз