Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0012-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-12-109
Наименование: Централен Балкан - парк за всички
Бенефициент: Дирекция Национален Парк "Централен Балкан"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Централен Балкан - парк за всички
Дейности: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
организация и управление на проекта
посетителска инфраструктура и капитално строителство
публичност
планиране и оптимизация на управлението
одит
интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "БОЛКАН ЛЕКС"
КРЕДО-КОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 092 000 BGN
Общ бюджет: 7 680 669 BGN
БФП: 7 680 669 BGN
Общо изплатени средства: 9 448 045 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 680 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 980 BGN
2013 353 187 BGN
2014 1 573 165 BGN
2015 7 499 713 BGN
9 448 045 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 528 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 683 BGN
2013 300 209 BGN
2014 1 337 190 BGN
2015 6 374 756 BGN
8 030 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 152 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 297 BGN
2013 52 978 BGN
2014 235 975 BGN
2015 1 124 957 BGN
1 417 207 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой планове за управление на защитен територии, по които се изпълняват дейности
Индикатор 3 Брой разработени/актуализирани планове за управление
Индикатор 4 Брой възстановени видове и местообитания
Индикатор 5 Брой местообитания за чието опазване са изпълнени дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз