Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0006-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-6-96
Наименование: Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”
Дейности: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
организация и управление на проекта
посетителска инфраструктура и капитално строителство
публичност
интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
одит
планиране и оптимизация на управлението
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АЛФА ТАНДЕМ ООД
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 180 054 BGN
Общ бюджет: 3 307 294 BGN
БФП: 3 307 294 BGN
Общо изплатени средства: 3 269 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 307 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 271 BGN
2014 854 377 BGN
2015 2 307 750 BGN
3 269 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 811 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 181 BGN
2014 726 220 BGN
2015 1 961 587 BGN
2 778 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 496 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 091 BGN
2014 128 157 BGN
2015 346 163 BGN
490 410 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой планове за действие по които се изпълняват дейности
Индикатор 2 Брой разработени/актуализирани планове за управление
Индикатор 3 Брой възстановени видове и местообитания
Индикатор 4 Брой видове за които са изпълнени дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз