Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0306-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Калцит” АД чрез въвеждане на нова технология за фино смилане на негасена вар
Бенефициент: "КАЛЦИТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Калцит” АД чрез въвеждане на нова технология за фино смилане на негасена вар
Дейности: Дейност 1: Управление, мониторниг и отчитане на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договори.
Дейност 3: Инвестиции в ДМА – доставка, монтаж, настройка и изпитване на автоматизираната линия и оборудването
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ОДИТОРСКА КЪЩА" ЕООД
СИКА-99
Мегалан ООД
„Братя Пфайфер“ СЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 386 682 BGN
Общ бюджет: 2 118 770 BGN
БФП: 1 271 262 BGN
Общо изплатени средства: 1 271 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 271 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 271 262 BGN
2015 0 BGN
1 271 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 080 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 080 573 BGN
2015 0 BGN
1 080 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 190 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 689 BGN
2015 0 BGN
190 689 BGN
Финансиране от бенефициента 924 454 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Ръст на финансовия резултат в три годишен план след изпълнение на проекта
Индикатор 9 Ръст на коефициент на капитализация на активите в три годишен план след изпълнение на проекта
Индикатор 10 Ръст на приходите от износ е в три годишен план след изпълнение на проекта
Индикатор 11 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 12 Проведени 1бр. процедури
Индикатор 13 Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация дълготрайни материални активи
Индикатор 14 Изготвяне на 1 бр. информационна табела, 10 бр. стикери
Индикатор 15 Изготвяне на финален отчет и доклад от експерт счетоводител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз