Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление в "Маус-ПС" ЕООД
Бенефициент: "Маус-ПС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление в „Маус-ПС“ ЕООД
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители
Дейност 2: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 3:Визуализация на проекта
Дейност 4: Одит
Дейност 5: Техническо и финансово отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 995 221 BGN
Общ бюджет: 4 071 880 BGN
БФП: 1 995 221 BGN
Общо изплатени средства: 1 995 220 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 995 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 763 518 BGN
2014 1 231 702 BGN
2015 0 BGN
1 995 220 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 695 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 648 990 BGN
2014 1 046 947 BGN
2015 0 BGN
1 695 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 528 BGN
2014 184 755 BGN
2015 0 BGN
299 283 BGN
Финансиране от бенефициента 2 076 659 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Изготвен комплект тръжна документация
Индикатор 9 Изпълнена процедура за избор на доставчици на ДМА
Индикатор 10 Съставен финансов и технически отчет
Индикатор 11 Брой въведени иновативни технологии
Индикатор 12 Брой средства за визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз