Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0469-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността и техническото обновление в „Донидо машин индъстри”АД и постигане на устойчив растеж чрез закупуване и въвеждане в експлоатация ”Система за водно рязане” и „Хидравличен абкант”
Бенефициент: "ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и техническото обновление в „Донидо машин индъстри”АД и постигане на устойчив растеж чрез закупуване и въвеждане в експлоатация”Система за водно рязане” и „Хидравличен абкант”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1– Подготовка и провеждане на тръжна процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 2- Подготовка и доставка на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Монтаж, пуск и обучение на персонала
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 -Визуализация и Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 541 504 BGN
Общ бюджет: 732 837 BGN
БФП: 439 702 BGN
Общо изплатени средства: 439 702 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 439 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 439 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
439 702 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 373 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 373 747 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 955 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 955 BGN
Финансиране от бенефициента 361 003 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Доставка и въвеждане в експлоатация на високо-технологично оборудване с ЦПУ
Индикатор 9 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 10 Увеличаване на средногодишния брой на заетите лица в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз