Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0173-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на дейността на "АСПРО" ООД чрез инвестиция в иновативно оборудване
Бенефициент: "АСПРО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Разширяване на дейността на Аспро ООД чрез инвестиция в иновативно оборудване
Дейности: Дейност 1 – Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител
Дейност 2 – Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 3 – Дейности за визуализация
Дейност 4 – Одит на проектните дейности
Дейност 5 – Техническо и финансово отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
"Одит Николова" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 947 BGN
Общ бюджет: 710 400 BGN
БФП: 497 280 BGN
Общо изплатени средства: 497 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 497 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 497 280 BGN
2015 0 BGN
497 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 422 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 422 688 BGN
2015 0 BGN
422 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 592 BGN
2015 0 BGN
74 592 BGN
Финансиране от бенефициента 214 263 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 9 Изготвен комплект тръжна документация
Индикатор 10 Изпълнена процедура за избор на доставчик на ДМА и сключен договор с изпълнител
Индикатор 11 Брой закупени и доставени ДМА
Индикатор 12 Брой въведени нови продукти/услуги
Индикатор 13 Изпълнени процедури за избор на доставчици на услуги
Индикатор 14 Брой средства за визуализация
Индикатор 15 Работно задание за проверка на разходите
Индикатор 16 Изготвен доклад за фактически констатации
Индикатор 17 Съставен финансов и технически отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз